image banner
 
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ Ở CƠ SỞ NĂM 2023

     Sáng ngày 14/3, Trung tâm Chính trị huyện Sơn Hòa phối hợp Hội LHPN huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ ở cơ sở năm 2023. Dự Lễ khai giảng có đ/c Hồ Thị Hồng Chung, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đ/c Lê Thị Bích Hậu, Chủ tịch LHPN huyện;  đ/c Kpắ Y Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

anh tin bai

    Đ.c Lê Thị Bích Hậu, Chủ tịch Hội LHPN huyện phát biểu khai giảng lớp học

     Trong thời gian 3,5 ngày, 80 học viên là ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội LHPN xã, thị trấn, cùng Chi hội trưởng  thôn, buôn, khu phố trong toàn huyện được học tập các chuyên đề về:  một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Phụ nữ và bình đẳng giới; chức năng đại diện, các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam; phương pháp và kỹ năng cơ bản của cán bộ Hội phụ nữ ở cơ sở; …

    Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm từng bước nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác Hội tại cơ sở đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới./.

                                                                             Lý Tâm

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/