image banner
 
SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐOÀN KẾT SÁNG TẠO, NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ, HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

    Sáng 21/9, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Sơn Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” ( “Đoàn kết sáng tạo”) giai đoạn 2021- 2023.

    Qua gần 3 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) “Đoàn kết sáng tạo”, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương, nổi bật như: mô hình “ Giáo xứ Tịnh Sơn về an ninh trật tự”; “Trồng cây ăn quả kiểu mẫu”; “Chi hội văn minh, môi trường xanh, sạch, đẹp”; “Mô hình nuôi bò 3B kết hợp nuôi gà thả vườn và nuôi heo rừng lai”; “Mô hình trồng bưởi da xanh”... Trong 03 năm, đã có 14/14 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch liên tịch phong trào thi đua “Sơn Hòa đoàn kết, sáng tạo” với UBND cùng cấp; 73/73 khu dân cư tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” thu hút hơn 9.379 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham dự; xây dựng duy trì hoạt động có hiệu quả 73 tổ hòa giải ở cơ sở...

anh tin bai

    Thời gian tới, để phong trào “Đoàn kết sáng tạo” ngày càng phát huy hiệu quả, đồng chí Nguyễn Văn Phin - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Sơn Hoà nhấn mạnh, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung của PTTĐ “Đoàn kết sáng tạo”. Phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng và nhân rộng các mô hình “Đoàn kết sáng tạo” để thu hút sự tham gia đông đảo các tầng lớp Nhân dân; phát động PTTĐ gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình Mục tiêu quốc gia về “giảm nghèo bền vững” và phong trào thi đua“ Sơn Hòa chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020- 2025; tổ chức đánh giá, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các điển hình tiêu biểu, tập thể tích cực thi đua phát huy sáng kiến, ý tưởng mới trong thực hiện PTTĐ...

    Dịp này, UBND huyện Sơn Hòa khen thưởng 03 cá nhân, UB MTTQ huyện khen thưởng 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” giai đoạn 2021- 2023./.

Hồng Linh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/