image banner
 
TẬP HUẤN CHO NGƯỜI CÓ UY TÍN, TIÊU BIỂU TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2023

    Ngày 9/5, tại huyện Sơn Hòa, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tập huấn cho người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn- UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại diện Ban thường trực Mặt trận 11 xã và 47 vị già làng uy tín trên địa bàn huyện Sơn Hòa; Đại diện Ban thường trực Mặt trận huyện Phú Hòa, Lãnh đạo Mặt trận xã Hòa Hội và 01 vị có uy tín Buôn Hố Hầm.

anh tin bai

    Trong thời gian 01 ngày, các vị đại biểu được truyền đạt các chuyên đề: về tình hình công tác dân tộc năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của UB MTTQ Việt Nam tỉnh; cung cấp thông tin về vai trò của MTTQ Việt Nam trong giám sát đầu tư của cộng đồng. Thông tin về QĐ số 1719/QĐ- TTg của Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Kế hoạch số 125/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đây cũng là dịp để các vị đại biểu được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động đồng bào DTTS, trong việc tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động, xây dựng các mô hình ở khu dân cư, bảo vệ ANTQ kết hợp gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các vị là người có uy tín.

    Qua Hội nghị nhằm cung cấp thông tin, trang bị cho người có uy tín, tiêu biểu nắm vững những kiến thức cơ bản và nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để làm cơ sở trong công tác vận động quần chúng tại địa phương./.

                                                                           Hồng Linh      

                    

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/