image banner
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ LÃI SUẤT ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN VAY TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Thực hiện Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo đó. Tất cả các khoản vay có lãi suất trên 6%/năm được giải ngân cho vay từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2023 hoặc khi Ngân hàng chính sách xã hội có thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất ( do hết kinh phí hỗ trợ lãi suất 3 nghìn tỷ đồng) sẽ được hỗ trợ lãi suất 2%/năm.

anh tin bai

Thời gian xác định hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay: Từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng vẫn nằm trong thời gian hỗ trợ lãi suất (từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2023 hoặc khi Ngân hàng chính sách xã hội có thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất).

Không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với những khoản vay: đã tất toán trước ngày 29/5/2022; khoản vay dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ.

Vậy Ngân hàng chính sách xã hội huyện Sơn Hòa thông báo đến khách hàng và các cơ quan chức năng biết./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/