image banner
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ HỘI CƠ SỞ

   Thực hiện Kế hoạch số 72 ngày 02/8/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Phú Yên về việc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ hội cơ sở năm 2022, ngày 11/8, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội LHPN huyện phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 97 học viên là Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành 14 xã, thị trấn và Hội Phụ nữ Công an huyện.

anh tin bai

   Tại buổi tập huấn, các học viên được trang bị những nội dung như: Vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác chống các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng; Luật Hòa giải cơ sở, kỹ năng hòa giải cơ sở; Một số nội dung cơ bản Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

anh tin bai

   Đây là hoạt động nhằm trang bị kiến thức pháp luật, cũng như nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ Hội, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở.

 Uyên (Phụ nữ huyện)

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/