image banner
   
TRUYỀN THÔNG VỀ HỖ TRỢ, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

    Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh vừa với phối hợp Phòng Tư pháp huyện Sơn Hòa tổ chức đợt thực hiện dịch vụ hỗ trợ thông tin, trợ giúp pháp lý tại thị trấn Củng Sơn, xã Sơn Hội và xã Sơn Phước.

    Nội dung của chương trình tập trung phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành; cấp phát tờ gấp về các lĩnh vực pháp luật do Trung tâm trợ giúp pháp lý biên soạn; tư vấn, giải đáp những câu hỏi của người dân. Ngoài ra, hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ cho các trường hợp cần trợ giúp pháp lý theo quy định.

anh tin bai

    Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về quyền được trợ giúp pháp lý, khả năng tiếp cận và thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/