image banner
   
51 HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

    Sáng ngày 28/6, Trung tâm chính trị huyện phối hợp với các Cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy tiến hành bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 75 năm 2024.

    Sau 05 ngày học tập (từ ngày 24 -28/6), các học viên là quần chúng ưu tú đến từ 19 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện được học tập các chuyên đề về những kiến thức lý luận chính trị cùng với việc cập nhật các nội dung mới, bổ sung những kiến thức, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng ta trong những năm gần đây gắn với dẫn chứng những thực tiễn sinh động, cụ thể ở các cơ quan, đơn vị …

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

    Học viên đã chấp hành và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Trung tâm đề ra; tinh thần và thái độ học tập chuẩn mực, tập trung tốt. Kết quả cuối khóa có 51 học viên đạt yêu cầu để cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình theo quy định, trong đó có 12 học viên xếp loại xuất sắc, 32 học viên xếp loại giỏi./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/