image banner
 
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

    Chiều ngày 7/07, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tiến hành bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở đợt 1 năm 2023.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Anh Tân-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trao giấy chứng nhận cho các đơn vị

    Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7/07, 78 học viên là cán bộ, đảng viên đến từ 10 địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện được trang bị 6 chuyên đề với những nội dung về sự vận dụng sáng tạo và phát triển của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay; Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mới; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Trong suốt quá trình học tập, nhìn chung các học viên đã chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học; đảm bảo giờ học, tập trung nghe giảng, ghi chép, tham gia thảo luận tại lớp đầy đủ.

    Tại lễ bế giảng, Trung tâm Chính trị huyện cấp giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo quy định.

NGỌC TÂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/