image banner
   
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ ĐẢNG “ĐẢNG TA THẬT LÀ VĨ ĐẠI” KHÓA VI

   Sáng ngày 31/05, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành Bế giảng Lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” khóa VI năm 2024.

anh tin bai

Đồng chí Kpá Y Hoàng-Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện trao giấy chứng nhận cho đại diện cấp ủy các Chi, Đảng bộ

    Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31/5, 108 học viên là cấp ủy viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và cấp ủy các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã được phổ biến 4 chuyên đề về Đảng Cộng sản Việt Nam-sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

    Trong suốt quá trình học tập, nhìn chung các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học; đảm bảo giờ học, tập trung nghe giảng, ghi chép, tham gia thảo luận tại lớp đầy đủ. Qua kiểm tra viết bài thu hoạch cuối khóa có 23 học viên đạt loại xuất sắc, 71 học viên đạt loại giỏi và 14 học viên đạt loại khá. Tại lễ bế giảng, Trung tâm chính trị huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng theo quy định của Trung ương.

 

NGỌC TÂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/