image banner
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG KHÓA 70

    Chiều ngày 26/08, Trung tâm chính trị phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 70 năm 2022.

anh tin bai

Hình ảnh tại lễ bế giảng

    Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26/8, 48 học viên là quần chúng ưu tú đến từ 18 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện được trang bị các nội dung về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Trong suốt quá trình học tập, nhìn chung các học viên đã chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học; đảm bảo giờ học, tập trung nghe giảng, ghi chép, tham gia thảo luận tại lớp đầy đủ. Qua kiểm tra cuối khóa có 4 học viên đạt loại xuất sắc, 20 học viên đạt loại giỏi; 16 học viên đạt loại khá; 8 học viên đạt loại trung bình.

anh tin bai

Lãnh đạo Trung tâm chính trị huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên

    Tại Lễ bế giảng, Trung tâm chính trị huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định.

NGỌC TÂN 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/