image banner
   
CHI BỘ PHÒNG TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN THỨ V

   Chiều ngày 5/8, Chi bộ Phòng Tài Nguyên-Môi trường huyện tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là đơn vị được Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện chọn làm điểm đại hội Chi bộ.Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đình An-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Chính quyền cùng 21 đảng viên trong Chi bộ.

anh tin bai

   Báo cáo tại đại hội cho biết, Chi bộ Phòng Tài Nguyên-Môi trường huyện là Chi bộ ghép của 3 cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với 21 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; duy trì thường xuyên sinh hoạt chi bộ định kỳ; quá trình xem xét, xây dựng và bồi dưỡng kết nạp đảng viên đảm bảo đúng quy định Điều lệ Đảng và hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên. Kết quả trong nhiệm kỳ qua, có 100% đảng viên chấp hành tốt việc tham gia sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt với cấp ủy nơi cư trú theo quy định, hoàn thành nghĩa vụ công dân ở địa phương; 100% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm, trong đó có từ 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp đảng viên mới 2 đồng chí; Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

anh tin bai

    Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Phòng Tài Nguyên-Môi trường huyện sẽ thường xuyên quan tâm, lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh với các chỉ tiêu phấn đấu như: 100% đảng viên được quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kết nạp 1 đảng viên mới; Chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

anh tin bai

    Đại hội đã bầu Cấp ủy Chi bộ gồm 3 đồng chí. Đồng chí Phan Thế Lựu-Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện tái đắc cử chức Bí thư Chi bộ phòng Tài Nguyên-Môi trường nhiệm kỳ 2022-2025.

anh tin bai

NGỌC TÂN 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/