image banner
CHI BỘ PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2022-2025

   Chiều ngày 8/09, Chi bộ phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức Đại hội  lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự đại hội có đồng chí A Lê Y Bớ-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan chính quyền, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cùng 22/22 đảng viên trong Chi bộ.

anh tin bai

Hình ảnh tại đại hội

    Báo cáo tại đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã lãnh đạo thực hiện có chất lượng công tác thông tin tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhân các sự kiện chính trị, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh hàng năm trên địa bàn huyện; duy trì thường xuyên sinh hoạt chi bộ định kỳ; quá trình xem xét, giới thiệu và bồi dưỡng kết nạp đảng viên đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên. Kết quả, trong nhiệm kỳ qua, 100% đảng viên chấp hành tốt việc tham gia sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt với cấp ủy nơi cư trú theo quy định; hoàn thành nghĩa vụ công dân ở địa phương; 100% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm, trong đó có từ 25 % đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2 năm liền Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

anh tin bai

Đồng chí A Lê Y Bớ-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội 

    Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ phòng Văn hóa và Thông tin huyện sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chống mọi biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ; quan tâm bồi dưỡng quần chúng để giới thiệu kết nạp Đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm với các chỉ tiêu phấn đấu như: 100% đảng viên được quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên được đánh giá đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên được Đảng ủy giao hằng năm; Chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

anh tin bai

Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới  ra mắt

    Đại hội đã bầu Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thiện Tình-Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình huyện tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ; đồng chí Kpă Hờ Den-phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình huyện tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ phòng Văn hóa và Thông tin nhiệm kỳ 2022-2025.

anh tin bai

Đảng viên Chi bộ phòng Văn hóa và Thông tin cùng đại biểu tham dự đại hội chụp hình lưu niệm

 NGỌC TÂN

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/