image banner
ĐẢNG ỦY XÃ EACHARANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 12 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

    Chiều ngày 9/3, Đảng ủy xã Eacharang tổ chức Hội nghị  quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người Phú Yên phát triển toàn diện” và quán triệt, triển khai nghị quyết số 12 của Bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cho toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC, người hoạt động không chuyên trách trong toàn xã.

anh tin bai

    Hội nghị được nghe đồng chí Lê Chăm Thư – HUV, Bí thư Đảng ủy xã báo cáo Chuyên đề năm 2023. Đây là chuyên đề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 15 ngày 19/11/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện giai đoạn 2021 - 2025. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa; vận dụng trong xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hướng tới một Phú Yên phú cường và yên bình.

anh tin bai

    Đối với nghị quyết số 12 của Bộ chính trị, đại diện Công an xã Eacharang đã truyền đạt và đề cập đến nội dung chủ yếu của Nghị quyết gồm: vì sao Bộ Chính trị phải bàn và ra nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết số 12; làm như thế nào để thực hiện có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đề ra.

    Qua Hội nghị góp phần giúp cấp ủy, lãnh đạo các chi bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn xã nâng cao nhận thức, đưa các nội dung của các chuyên đề vào thực tiễn công tác, chiến đấu ở đơn vị, địa phương mình./.

                                                          Hồng Linh

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/