image banner
   
ĐẢNG ỦY XÃ SƠN ĐỊNH TỔNG KẾT 15 NĂM THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG

    Ban chấp hành Đảng ủy xã Sơn Định vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

    Trong những năm qua, Đảng ủy xã đã nghiêm túc tổ chức quán triệt các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo HĐND - UBND thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, qua đó đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như: kinh tế tăng trưởng khá; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đến cuối năm 2023 đạt 44,89 triệu đồng/người/năm,... Đảng bộ xã hiện có 09 chi bộ trực thuộc với tổng số 130 đảng viên; công tác phát triển đảng viên luôn quan tâm, từ năm 2011 đến nay đã kết nạp 79 đảng viên; các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi, phụ trách các chi bộ trực thuộc, trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ; cấp uỷ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy tuân thủ và thực hiện nghiêm túc theo quy định các nội dung cơ bản của nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng;…

anh tin bai

    Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được, những ưu điểm – hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng. Trong đó, phải thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động nắm tình hình để phát hiện và tiến hành kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm nhằm kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

    Ngoài ra, dịp này Ban chấp hành Đảng ủy xã còn tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021 - 2025)./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/