image banner
   
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024-2025

    Sáng ngày 23/02, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024-2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 12 điểm cầu cấp huyện, 122 điểm cầu cấp cơ sở.

    Tại điểm cầu huyện Sơn Hòa, tham dự có đồng chí Nay Y Blung, Tỉnh Ủy viên, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Tô Phương Bắc, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ; đ/c Lê Văn Quy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; các đ/c Huyện uỷ viên; Trưởng/Phó các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các hội đoàn thể huyện, cùng các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện.

anh tin bai

    Chuyên đề này cung cấp những nội dung cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta và của tỉnh để quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh nâng cao nhận thức, phát huy mạnh mẽ tinh thần “đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. Nội dung chuyên đề gồm: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thức lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và gợi ý một số nội dung sinh hoạt, thảo luận trong chi bộ, cơ quan, đơn vị.

    Qua học tập, nghiên cứu chuyên đề nhằm thống nhất ý chí và hành động, với quyết tâm cao, tinh thần chủ động tiến lên khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/