image banner
   
HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG, TỈNH, HUYỆN UỶ

    Sáng ngày 11/01, Ban thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa tổ chức Hội nghị quán triệt, nghiên cứu, học tập các Kết luận, Chỉ thị, Quy định của Trung ương, Tỉnh, Huyện uỷ. Tham dự có các đồng chí Huyện ủy viên khóa XII, báo cáo viên cấp huyện; đại diện các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các hội, đoàn thể huyện, các chi bộ trực thuộc và UBND các xã thị trấn.

    Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai, quán triệt các nội dung: Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 4/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị  37-CT/HU, ngày 02/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

anh tin bai

    Trên cơ sở các nội dung được quán triệt tại Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch học tập quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện triển khai sâu rộng đến cơ sở, đến cán bộ đảng viên. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/