image banner
 
HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ VỀ TÁC PHẨM KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

    Sáng ngày 10/8, Huyện ủy Sơn Hòa tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nay Y BLung- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

    Tác phẩm gồm 03 phần, 623 trang, 111 hình ảnh. Tác phẩm thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung những chỉ đạo được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

    Tại hội nghị, có 10 đơn vị đại diện các cơ quan, ban ngành, địa phương của huyện báo cáo tham luận để làm rõ hơn nội dung của tác phẩm, xoay quanh các vấn đề: nhận diện “ nguồn gốc”, “ mầm mống” của tham nhũng, tiêu cực và các giải pháp phòng, chống tận gốc tham nhũng hiện nay; Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, việc thực hiện cải cách hành chính và trách nhiệm người đứng đầu , cán bộ, đảng viên đối với công tác cải cách hành chính góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Việc vận dụng tác phẩm gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Công tác lãnh đạo chỉ đạo đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống từ diễn biến tự chuyển hóa của cán bộ Đảng viên nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh tại địa phương.

anh tin bai

    Qua hội nghị, nhằm tập trung nghiên cứu làm rõ về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Hồng Linh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/