image banner
Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương K.XIII về công tác xây dựng Đảng

Ngày 2/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương (khóa XIII) về công tác xây dựng Đảng cho cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu huyện Sơn Hòa có đ/c Nay Y BLung tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy; các đồng chí huyện ủy viên; lãnh đạo HĐND, UBND; các ban xây dựng Đảng huyện ủy; các ban, ngành, MTTQ, hội, đoàn thể huyện, Bí thư các Chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Sơn Hòa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Bá Kim phổ biến, quán triệt Quy định 24-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đặng Lê Tiến phổ biến, quán triệt Quy định 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Hướng dẫn 02-HD/TW của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của UBKT Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị cán bộ lãnh đạo tham dự hội nghị cần lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng cho cán bộ chủ chốt ở cấp mình; hoàn thành trong tháng 4/2021. Cùng với bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các quy định, quy chế về công tác xây dựng Đảng ở cấp mình, cấp ủy các cấp cần chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng quyết liệt, toàn diện và đồng bộ, bám sát thực tiễn ở địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.  Đồng thời yêu cầu cấp ủy các cấp cần tăng cường, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, thẩm tra, xác minh, kịp thời kết luận đối với các đơn, thư khiếu nại, tố cáo về những hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Đảng, nhất là những vụ việc nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, đảng viên. Cấp ủy viên, cấp ủy các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

                                                                                                                                                                                            Hương Quế


THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/