image banner
HUYỆN SƠN HÒA KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG KHÓA 70

 

    Sáng ngày 22/08, Trung tâm chính trị huyện Sơn Hòa phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 70 năm 2022.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Anh Tân-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng

    Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26/8, 63 học viên là quần chúng ưu tú đến từ 18 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện được trang bị các nội dung về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

anh tin bai

Hình ảnh tại lớp bồi dưỡng

    Thông qua lớp học nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên.

 NGỌC TÂN

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/