image banner
 
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN ĐỢT 2

    Sáng ngày 12/07, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện phối hợp tổ chức Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở đợt 2 năm 2023.

anh tin bai

Hình ảnh tại lễ khai giảng 

    Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14/07, 97 học viên là cán bộ, đảng viên đến từ 25 địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện được trang bị 6 chuyên đề với những nội dung về sự vận dụng sáng tạo và phát triển của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay; Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mới; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

    Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm củng cố, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Từ đó, áp dụng vào thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

NGỌC TÂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/