image banner
   
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ ĐẢNG “ĐẢNG TA THẬT LÀ VĨ ĐẠI” KHÓA V

    Sáng ngày 9/4, Trung tâm Chính trị huyện Sơn Hòa khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” khóa V cho 80 cán bộ, đảng viên. Tính đến nay, toàn huyện có 400 cán bộ, đảng viên của các TCCSĐ tham gia học tập. Đồng chí Tô Phương Bắc, PBT thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu khai giảng.

    Lớp học diễn ra từ ngày 9-11/4, trong thời gian học tập, các học viên được phổ biến các chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam – sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; Lịch sử cách mạng địa phương, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương...

anh tin bai

    Thông qua lớp học góp phần tuyên truyền, giáo dục rộng rãi truyền thống lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn Đảng và toàn xã hội; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Hồng Linh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/