image banner
   
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG KHÓA 72

    Sáng ngày 22/5, Trung tâm chính trị huyện Sơn Hòa phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 72 năm 2023. Dự khai giảng có đồng chí Phạm Anh Tân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; đồng chí Đoàn Thị Thanh Thảo, Phó Ban tổ chức Huyện ủy.

    Tham gia lớp bồi dưỡng có 76 học viên là quần chúng ưu tú đến từ 16 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. Trong thời gian 05 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu các nội dung về: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

anh tin bai
anh tin bai

    Thông qua lớp học nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/