image banner
  
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG KHÓA 74

    Sáng ngày 22/1, Trung tâm chính trị huyện Sơn Hòa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 74 năm 2024 cho quần chúng ưu tú các Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện. Về dự lễ khai giảng có lãnh đạo BTC, BTG, Trung tâm Chính trị huyện.

    Trong 5 ngày, 63 quần chúng ưu tú đến từ 17 TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy sẽ được nghiên cứu 5 nội dung cơ bản theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, đó là: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa xã hội. ( bổ sung, phát triển năm 2011); Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Và một chuyên đề hướng dẫn của BTC huyện ủy.

anh tin bai

    Việc bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho những quần chúng ưu tú của các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, nhằm trang bị cho quần chúng ưu tú những kiến thức cơ bản về Đảng, biết được quá trình ra đời, lãnh đạo cách mạng của Đảng, những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng,càng thấu hiểu sâu sắc hơn về bản chất, mục đích nguyên tắc hoạt động của Đảng.Trên cơ sở đó, từng học viên xác định cho mình động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, xây dựng phương hướng công tác, học tập, rèn luyện tốt để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.

Hồng Linh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/