image banner
   
KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 15 - NĂM 2024

    Sáng ngày 01/7, Trung tâm Chính trị huyện Sơn Hòa phối hợp các cơ quan, tham mưu giúp việc Huyện uỷ tổ chức Lễ khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 15 - năm 2024. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Phạm Anh Tân, Ủy viên BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

    Trong thời gian một tháng, 80 học viên đến từ 15 chi, đảng bộ trực thuộc sẽ được nghiên cứu, học tập 18 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản về triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học và những vấn đề cơ bản về lịch sử, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay;… Ngoài ra, học viên còn được cung cấp những thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh trong nước và địa phương.

anh tin bai

    Thông qua lớp học nhằm chuẩn hóa và nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết thúc lớp học, các học viên đủ điều kiện được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị theo quy định./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/