image banner
   
KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2023

    Ngày 28/8, Ban tổ chức, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy phối hợp với Trung tâm chính trị huyện Sơn Hòa tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 14 năm 2023 cho 65 học viên là cán bộ, đảng viên đến từ các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Tô Phương Bắc – PBT thường trực Huyện ủy; Phạm Anh Tân – TVHU, Trưởng BTG, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; KPá Y Hoàng – PGĐ Trung tâm chính trị huyện.

anh tin bai

    Trong thời gian từ ngày 28/8 đến ngày 11/10/2023, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 18 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa - nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam; thông tin lịch sử Đảng bộ huyện, tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội trong và ngoài huyện…

    Lớp đào tạo sơ cấp lý luận chính trị nhằm giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, đạo đức cách mạng. Từ đó, vận dụng vào thực tế công tác, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị công tác./. 

Hồng Linh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/