image banner
MỜI THAM GIA CUỘC THI VIẾT CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH LẦN THỨ 2 NĂM 2022.

Sáng 1/3/2022, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.

Cuộc thi là sự tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII, lan tỏa nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

anh tin bai

(Quang cảnh hội nghị)

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao giải theo hai loại hình: Tạp chí (tạp chí in và tạp chí điện tử) và Báo (báo in và báo điện tử); mỗi loại hình có 49 giải thưởng cho bài viết và 15 giải thưởng cho các tập thể xuất sắc; ngoài ra còn trao 20 giải triển vọng cho bài dự thi của đoàn viên, thanh niên, sinh viên có chất lượng tốt.

Lễ công bố và trao giải Cuộc thi dự kiến tổ chức vào tháng 10/2022 nhân dịp sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Tại Phú Yên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 838-CV/BTGTU, ngày 17/3/2022 gửi đến các cấp ủy đảng, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, để tuyên truyền, hướng dẫn hưởng ứng và triển khai Cuộc thi trên địa bàn toàn tỉnh. Tại huyện Sơn Hòa, thời gian để người dự thi gửi bài viết tham gia Cuộc thi kết thúc trước ngày 10/7/2022, địa điểm gửi bài tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Hòa.

Để biết thông tin chi tiết và tham gia Cuộc thi, kính mời quý đọc giả truy cập vào Cổng thông tin điện tử Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh theo đường link: https://hcma.vn/khoa-hoc-thong-tin-tu-lieu/Pages/cuoc-thi-viet-chinh-luan-khoa-hoc.aspx

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/