image banner
 
SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

    Sáng ngày 25/05, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sự-Phó trưởng Ban trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; đồng chí Tô Phương Bắc-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII; Bí thư hoặc phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy cùng thành viên Ban chỉ đạo 35 huyện.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Văn Sự phát biểu tại hội nghị 

    Báo cáo tại hội nghị cho biết, thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII, trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa đã xây dựng và ban hành các kế hoạch về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết; thành lập Ban chỉ đạo 35 huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chỉ đạo đơn vị, địa phương xây dựng trang Fanpage phản bác kịp thời các thông tin xấu, độc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của nhân dân trong đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, các hành vi chống phá nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm việc, đấu tranh 66 trường hợp có hành vi viết, chia sẻ, bình luận bài viết có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội. Qua đó góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

anh tin bai

Đồng chí Tô Phương Bắc trao giấy khen cho các tập thể 

    Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35, trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa sẽ đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi đưa tin sai sự thật, lan truyền những thông tin sai lệch có nội dung vu khống, kích động trên không gian mạng.

anh tin bai

Hình ảnh tại hội nghị 

    Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa tặng giấy khen cho 6 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

 

NGỌC TÂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/