image banner
 
SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN SƠN HÒA LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020 – 2025

    Chiều ngày 14/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về Hội nghị có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

    Trong hơn nửa nhiệm kỳ qua, kinh tế của huyện cơ bản ổn định, một số mặt phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cơ bản đảm bảo theo đúng định hướng chung. Tổng thu ngân sách được 267,39 tỷ đồng, tốc độ tăng thu bình quân là 52,81%/năm, đạt và vượt so với Nghị quyết. Văn hóa - văn nghệ, thể dục- thể thao có bước phát triển; giáo dục, y tế,  an sinh xã hội được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh luôn được chú trọng toàn diện trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới là 3,27% so với tổng số đảng viên từ đầu nhiệm kỳ, đạt so với chỉ tiêu đề ra; triển khai, nhân rộng nhiều mô hình hay trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với 75 mô hình của tập thể và 114 mô hình cá nhân; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ngày càng chặt chẽ.

    Trong thời gian đến Đảng bộ huyện Sơn Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra; chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII nhiệm kỳ 2025 – 2030. Phấn đấu đến năm 2025, giá trị nông – lâm nghiệp đạt 1.610 tỷ đồng, công nghiệp – xây dựng đạt 3.900 tỷ đồng, thương mại – dịch vụ đạt 1.800 tỷ đồng; 09 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; 100% trường mầm non, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 95% trở lên; thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; …

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
 

anh tin bai

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Hòa chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở luôn trong sạch, vững mạnh; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh và bền vững, tranh thủ tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường công tác quản lý đất lâm nghiệp, bảo vệ rừng; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục; tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài; đồng thời, định hướng một số nội dung quan trọng để địa phương thực hiện trong thời gian tới nhằm đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ huyện đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/