image banner
 
SƠN ĐỊNH: HỘI NGHỊ SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ THỜI SỰ QUÝ II/2023

    Chiều ngày 21/7, Đảng ủy xã Sơn Định tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị 6 tháng đầu năm; Câu lạc bộ thời sự quý II/2023 và quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham gia Hội nghị có Đ/c Chí Nguyễn Ngọc Ánh, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, báo cáo viên của huyện; cùng toàn thể BCH Đảng bộ, cán bộ, công chức và 130 đảng viên của Đảng bộ xã.

    Hội nghị đã quán triệt Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Hòa lần thứ XII; báo cáo tình hình thời sự trong nước quý II/2023 và giới thiệu những nội dung cơ bản của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản).

anh tin bai
anh tin bai

    Thông qua Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên có được nhận thức, hiểu biết đúng đắn đối với những vấn đề thời sự; góp phần tích cực vào việc phòng, chống những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/