image banner
THÔNG BÁO NHANH HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XIII

    Sáng ngày 26/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa tổ chức Hội nghị thông báo nhanh Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Tham dự hội nghị có đồng chí Nay Y Blung-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Tô Phương Bắc-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí là Huyện ủy viên khóa XII, trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, mặt trận tổ quốc và các hội đoàn thể huyện, Bí thư, Phó Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, HĐND các xã, thị trấn, các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy.

anh tin bai

Hình ảnh tại hội nghị

    Tại hội nghị, các đại biểu được thông báo nhanh các nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII gồm: tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII; báo cáo công tác tài chính đảng năm 2021 và công tác cán bộ. 

anh tin bai

Đồng chí Nay Y Blung báo cáo nhanh Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

    Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa còn phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

anh tin baiCác đại biểu tham dự hội nghị

   Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, ban ngành, mặt trận và các hội đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc những nội dung của Hội nghị Trung ương 6 và các Nghị quyết của Bộ Chính trị; chủ động cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Trung ương bằng chương trình hành động sao cho sát hợp với đặc điểm tình của địa phương, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tránh tình trạng làm qua loa, đại khái, sau khi triển khai phải báo cáo kết quả thực hiện.

 

NGỌC TÂN

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/