image banner
   
TỔ CHỨC HỌC TẬP QUÁN TRIỆT CÁC CHỈ THỊ, QUY ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH CỦA TRUNG ƯƠNG, TỈNH ỦY, HUYỆN ỦY

   Sáng ngày 16/04, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt các Chỉ thị, Quy định, Quyết định, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Tham dự hội nghị có đồng chí Tô Phương Bắc-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Lê Văn Quy-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, trưởng phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

anh tin bai

Hình ảnh tại hội nghị 

  Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa đã quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023; Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024, Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023, Quy định số 138-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cơ quan và các Chỉ thị, Quyết định, Quy định, Kế hoạch quan trọng khác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa.

   Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa đề nghị các Chi, Đảng bộ trực thuộc tập trung chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản được triển khai đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền.

         

NGỌC TÂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/