image banner
 
TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25 VÀ 5 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 43

   Sáng ngày 23/08, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 3/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43 ngày 7/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Xuân Phúc-Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nay Y Blung-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lê Văn Quy-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên khóa XII, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội huyện, Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

anh tin bai

Đồng chí Nay Y Blung trao giấy khen cho các tập thể

    Báo cáo tại hội nghị cho biết, thực hiện Nghị quyết số 25 và Kết luận số 43, trong những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp ở huyện Sơn Hòa đã tăng cường đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở, nắm bắt và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị, vấn đề bức xúc chính đáng của nhân dân; chú trọng việc kiểm tra, đánh giá và sơ, tổng kết các chủ trương về công tác dân vận; bộ máy làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn; xây dựng 75 mô hình tập thể và 114 mô hình cá nhân về công tác dân vận. Những kết quả đạt được trong công tác dân vận đã góp phần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết và sự đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Đồng chí Lê Văn Quy trao giấy khen cho các cá nhân 

   Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đưa nội dung công tác dân vận vào các buổi sinh hoạt của chi bộ; nâng cao chất lượng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị, bảo đảm ngày càng thực chất, tránh hình thức.

anh tin bai

Hình ảnh tại hội nghị

   Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa tặng giấy khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

 

 

NGỌC TÂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/