image banner
  
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN Ở CƠ SỞ

    Chiều ngày 17/11, Hội Nông dân huyện Sơn Hòa phối hợp Trung tâm chính trị huyện tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội nông dân ở cơ sở. Về dự có đồng chí Phan Xuân Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh.

    Trong thời 05 ngày, các học viên là cán bộ, hội viên nông dân đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã học tập, nghiên cứu 09 chuyên đề về: lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; công tác kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân cơ sở; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; những điểm mới của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn các hợp tác xã, tổ hợp tác, hội viên nông dân có ý tưởng xây dựng mô hình, dự án phát triển kinh tế;…

anh tin bai
anh tin bai
    Kết thúc khoá học, có 63 học viên đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo quy định; trong đó, 06 học viên được tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong học tập./.   
Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/