image banner
   
Ban chấp hành Huyện ủy
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Lơ Mô Tu
Chức danh:Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy
Điện thoại:
Email:
2anh dai dien
Tô Phương Bắc
Chức danh:Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy
Điện thoại:02573.506.201
Email:
3anh dai dien
Lê Văn Quy
Chức danh:Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND
Điện thoại:02573.553.339
Email:Levanquy@phuyen.gov.vn
4anh dai dien
Nguyễn Văn Phin
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Điện thoại:02573506240
Email:
5anh dai dien
Nguyễn Ngọc Ánh
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Chủ nhiệm UBKT - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội
Điện thoại:02573.506.596
Email:
6anh dai dien
Phạm Anh Tân
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm chính trị - Trưởng Ban Pháp chế
Điện thoại:02573.506.898
Email:
7anh dai dien
Lê Thanh Lai
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND
Điện thoại:02573.506.226
Email:
8anh dai dien
Trần Thanh Sử
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Trưởng Công an huyện
Điện thoại:
Email:
9anh dai dien
Trịnh Ngọc Tuấn
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Chỉ Huy trưởng Ban CHQS huyện
Điện thoại:
Email:
10anh dai dien
Phạm Đình Phụng
Chức danh:Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại:02573.506.089
Email:
11anh dai dien
Nguyễn Hồng Hà
Chức danh:Huyện ủy viên - Chánh Văn phòng Huyện ủy
Điện thoại:02573506779
Email:
12
Đào Vương Tuấn
Chức danh:Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện
Điện thoại:
Email:
13anh dai dien
Hoàng Vũ Anh
Chức danh:Huyện ủy viên - Trưởng phòng GD&ĐT
Điện thoại:0914221565
Email:
14anh dai dien
La Chí Tùng
Chức danh:Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Điện thoại:
Email:
15anh dai dien
Lê Thị Bích Hậu
Chức danh:Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN huyện
Điện thoại:0918.948504
Email:hoiphunusonhoa@gmail.com
16anh dai dien
Phan Duy Chương
Chức danh:Huyện ủy viên - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Điện thoại:0914210550
Email:phanduychuong@phuyen.gov.vn
17anh dai dien
Phạm Đình Phong
Chức danh:Huyện ủy viên - Chánh Thanh tra
Điện thoại:0978218225
Email:
18anh dai dien
Trần Minh Thân
Chức danh:Huyện ủy viên - Trưởng phòng Nội vụ
Điện thoại:0915.403.499
Email:
19anh dai dien
Nguyễn Văn Phăng
Chức danh:Huyện ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ huyện
Điện thoại:
Email:
20anh dai dien
Lê Chăm Thư
Chức danh:Huyện ủy viên - Chủ tịch hội Nông dân
Điện thoại:02573506555
Email:
21anh dai dien
Lê Thanh Tính
Chức danh:Huyện ủy viên - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
Điện thoại:0914485686
Email:
22anh dai dien
Lê Thị Thanh Nhàn
Chức danh:Huyện ủy viên - Phó GĐ TTYT huyện
Điện thoại:
Email:
23anh dai dien
Cao Minh Sang
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư Huyện đoàn
Điện thoại:0918160207
Email:
24anh dai dien
Hà Minh Tâm
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Long
Điện thoại:02573506248
Email:haminhtam@phuyen.gov.vn
25anh dai dien
Kpă Thinh
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Krông Pa
Điện thoại:0332055639
Email:kpathinh@phuyen.gov.vn
26anh dai dien
Lê Mô Chiến
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Cà Lúi
Điện thoại:02573606539
Email:lemochien@phuyen.gov.vn
27anh dai dien
Phan Trọng Khoan
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Sơn Xuân
Điện thoại:02573506786
Email:phantrongkhoan@phuyen.gov.vn
28anh dai dien
Sô Đa
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Suối Trai
Điện thoại:
Email:
29anh dai dien
Sô Minh Chiến
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã Phước Tân
Điện thoại:02573502733 - 0974706413
Email:sominhchien@phuyen.gov.vn
30anh dai dien
Trần Minh Tiên
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Phước
Điện thoại:0989867346
Email:tranminhtien@phuyen.gov.vn
31anh dai dien
Trương Thị Bích Liên
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Sơn Hội
Điện thoại:
Email:
32anh dai dien
Trương Thị Bích
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Eacharang
Điện thoại:
Email:
33anh dai dien
La Thị Mai Hoan
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Suối Bạc
Điện thoại:
Email:
34anh dai dien
Cao Xuân Khoa
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà
Điện thoại:
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/