image banner
   
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023, QUÝ I/2024 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN ĐẾN
 

    Chiều ngày 13/5, UBND huyện Sơn Hòa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2023, quý I/2024 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến. Dự hội nghị có đồng chí Lơ Mô Tu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đ/c Lê Văn Quy, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

    Trong năm 2023, đánh giá chất lượng hoạt động UBND huyện Sơn Hòa được 85,6 điểm xếp loại tốt, tăng 19,24 điểm so với năm 2022 trong đó kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được 42,72/45 điểm, cải cách hành chính được 31,46/35 điểm; 8/14 UBND xã có chỉ số cải cách hành chính đạt loại khá, còn lại đạt loại trung bình; tiếp nhận và giải quyết 2.664/3.227 hồ sơ; cung cấp 45 tài khoản hộp thư công vụ tổ chức cơ quan nhà nước và 391 tài khoản hộp thư công vụ cá nhân đã được cấp cho các cán bộ, công chức, viên chức; có 5.950 văn bản đi được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử, đạt tỷ lệ 94,6%; quí I thực hiện đạt 34/53 nhiệm vụ về cải cách hành chính nhà nước năm 2024;…

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

    Thời gian đến, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường rà soát công tác giải quyết TTHC đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên 95%; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, trọng tâm đẩy mạnh việc thực hiện Dịch vụ công trực tuyến; thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính đảm bảo đạt tỷ lệ 100%; rà soát, triển khai thực hiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần để hoàn thành các nhiệm vụ về cải cách hành chính nhà nước huyện Sơn Hòa năm 2024./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/