image banner
   
PHÂN BIỆT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

    Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 06/2020. Đến nay đã hơn 03 năm triển khai thực hiện, các tổ chức, doanh nghiệp và phần lớn người dân đã tiếp cận, khai thác, vận dụng và hưởng lợi. Tuy nhiên không ít người vẫn chưa xác định được sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

    Để phân biệt rõ ràng 02 lĩnh vực này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã chia sẻ 17 nội dung như sau:

STT

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYỂN ĐỔI SỐ

01

Giá trị cho chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp

Giá trị cho người dân, nhân viên, khách hàng

02

Phải đầu tư, chi phí

Lợi ích thực, giá trị thực

03

Phần mềm- dùng riêng lẻ

Nền tảng số- dùng chung

04

Công nghệ và ứng dụng công nghệ (dạng công cụ)

Chuyển đổi cách làm việc (công nghệ chỉ là công cụ phục vụ cho lợi ích)

05

Làm từng phần, riêng lẻ

Làm toàn diện, mọi nơi, mọi chỗ.

06

Giám đốc CNTT

Người đứng đầu (thay đổi cách vận hành, cách làm)

07

Máy tính riêng lẻ

Điện toán đám mây- tức khai thác, dùng chung

08

Đầu tư và để dùng riêng (chi phí cao, chất lượng ngày càng thấp)

Thuê và dùng chung (chi phí thấp nhưng chất lượng ngày càng cao)

09

Mua sản phẩm

Sử dụng dịch vụ

10

Chuyên gia công nghệ là trọng tâm

Tổ công nghệ số cộng đồng là trọng tâm (người dân tham gia trực tiếp)

11

Chú trọng làm như thế nào (phụ thuộc vào nhà công nghệ)

Làm cái gì (theo ý nhà lãnh đạo)

12

Người giỏi phần mềm, sáng tạo ra phần mềm chiếm ưu thế

Người giỏi sử dụng (không nhất thiết phải giỏi phần mềm) sẽ tạo ra phần mềm tốt

13

Hệ thống kỹ thuật

Môi trường sống, làm việc.

14

Tự động hóa

Thông minh hóa

15

Dữ liệu của tổ chức

Dữ liệu của người dùng

16

Dữ liệu cấu trúc (được định trước, cũ)

Dữ liệu phi cấu trúc (tri thức mới, giá trị mới)

17

CNTT (máy móc)

CNTT+ (CNTT+ số hóa toàn diện + dữ liệu + đổi mới sáng tạo + công nghệ số)

       Như vậy, có thể hiểu nôm na CNTT là một bộ phận máy móc, khoa học công nghệ tiên tiến nhằm phục vụ cho mục tiêu chuyển đổi số, là việc chuyển mục tiêu, nhiệm vụ sang phục vụ lợi ích người dân, cộng đồng.

       Hãy chung tay ủng hộ và thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia vì lợi ích của chính chúng ta!

MA TRUNG
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/