image banner
   
Phú Yên triển khai mô hình khám, chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VNeID

    Góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình khám, chữa bệnh, đồng thời ứng dụng các tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chíp vào các mặt của đời sống xã hội, mới đây UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành kế hoạch triển khai mô hình khám, chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh.

    Theo lộ trình của kế hoạch, đến ngày 30/12/2023, có 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh được trang bị máy đọc QRcode. Các cơ sở hạn chế yêu cầu người dân xuất trình thẻ BHYT giấy, cài đặt và ứng dụng phần mềm VssID trong khám, chữa bệnh; đồng thời tuyên truyền để công dân hiểu và chấp nhậnsử dụng các tiện ích của việc ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp và ứng dụng VNeID trong khám, chữa bệnh. Phấn đấu đạt 80% số lượng công dân có thẻ căn cước công dân gắn chíp đi khám, chữa bệnh có thông tin bảo hiểm đã được tích hợp.

    Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh theo chức năng nhiệm vụ triển khai và tổ chức thực hiện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, nhân dân hưởng ứng, góp phần đưamô hình đi vào cuộc sống, hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch đề ra.

    Mô hình khám, chữa bệnh sử dụng thẻ công dân gắn chíp, ứng dụng VneID là một nội dung quan trọng nhằm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ.

    

Nguyễn Thiện Tình
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/