image banner
   
TẬP HUẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ VNPT – ISTORAGE

    Sáng ngày 19/1, UBND huyện Sơn Hòa tổ chức hội nghị tập huấn Hệ thống quản lý tài liệu điện tử VNPT – iStorage cho Lãnh đạo các cơ quan trực thuộc UBND huyện; Lãnh đạo UBND, HĐND các xã, thị trấn; Công chức, viên chức phụ trách công tác văn thư – lưu trữ; công chức, Viên chức tham gia vào quá trình xử lý văn bản tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

    Tại đây, các đại biểu tham gia tập huấn đã được báo cáo viên VNPT Phú Yên cung cấp, truyền đạt những kiến thức cơ bản về các nội dung: sử dụng phần mềm, trao đổi văn bản theo quy trình nghiệp vụ; lập và lưu trữ hồ sơ công việc điện tử theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP. Hướng dẫn công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, CBCC xã, thị trấn thực hành lập Danh mục hồ sơ công việc; Cách lập hồ sơ điện tử và giao nộp hồ sơ tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống VNPT-iOffice, xử lý những lỗi thường gặp trong sử dụng phần mềm…

anh tin bai

    Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện Hệ thống quản lý tài liệu điện tử VNPT – iStorage đảm bảo đúng quy định hiện hành. Qua đó tiếp tục xây dựng văn phòng điện tử không giấy trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu về xây dựng Chính quyền điện tử./.

Hồng Linh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/