image banner
 
Đại biểu HĐND
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nay Y Blung
Chức danh:Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND
Điện thoại:02573.506.699
Email:
2anh dai dien
Lê Thanh Lai
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND
Điện thoại:02573.506.226
Email:
3anh dai dien
Nguyễn Ngọc Ánh
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Chủ nhiệm UBKT - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội
Điện thoại:02573.506.596
Email:
4anh dai dien
Phạm Anh Tân
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm chính trị - Trưởng Ban Pháp chế
Điện thoại:02573.506.898
Email:
5anh dai dien
Kpá Y Quyên
Chức danh:Phó Ban Pháp chế
Điện thoại:091.467.7416
Email:
6anh dai dien
Trần Trung Hiếu
Chức danh:Phó Ban Kinh tế - Xã hội
Điện thoại:091.388.0468
Email:
7anh dai dien
Tô Phương Bắc
Chức danh:Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy
Điện thoại:02573.506.201
Email:
8anh dai dien
Nguyễn Đình An
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại:02573.606.999
Email:
9anh dai dien
Phạm Đình Phụng
Chức danh:Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại:02573.506.089
Email:
10anh dai dien
Trần Thanh Sử
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Trưởng Công an huyện
Điện thoại:
Email:
11anh dai dien
Đoàn Phi Công
Chức danh:Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại:02573.606.626
Email:
12anh dai dien
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Chức danh:Trưởng phòng LĐTB&XH
Điện thoại:0918.948.637
Email:
13anh dai dien
Nguyễn Hồng Hà
Chức danh:Huyện ủy viên - Chánh Văn phòng Huyện ủy
Điện thoại:02573506779
Email:
14anh dai dien
La Chí Tùng
Chức danh:Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Điện thoại:
Email:
15anh dai dien
Hà Minh Tâm
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Long
Điện thoại:
Email:
16anh dai dien
Cao Xuân Khoa
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà
Điện thoại:
Email:
17anh dai dien
Kpă Thinh
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Krông Pa
Điện thoại:
Email:
18anh dai dien
Lê Mô Chiến
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Cà Lúi
Điện thoại:
Email:
19anh dai dien
Lê Thị Bích Hậu
Chức danh:Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN huyện
Điện thoại:0918.948504
Email:
20anh dai dien
Phan Duy Chương
Chức danh:Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND thị trấn
Điện thoại:0914210550
Email:
21anh dai dien
Sô Đa
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Suối Trai
Điện thoại:
Email:
22anh dai dien
Sô Minh Chiến
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phước Tân
Điện thoại:
Email:
23anh dai dien
Sô Minh Nghĩa
Chức danh:Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện
Điện thoại:
Email:
24anh dai dien
Sô Y Bình
Chức danh:Chính trị viên Ban CHQS huyện
Điện thoại:
Email:
25anh dai dien
Trần Minh Tiên
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Phước
Điện thoại:
Email:
26anh dai dien
Trần Thị Liên
Chức danh:Trưởng trạm y tế xã Sơn Hà
Điện thoại:
Email:
27anh dai dien
Trần Văn Thanh
Chức danh:Bí thư Đảng ủy xã Sơn Nguyên
Điện thoại:
Email:
28anh dai dien
Trương Thị Bích Liên
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Sơn Hội
Điện thoại:
Email:
29anh dai dien
Alê Y Bớ
Chức danh:Huyện ủy viên - Trưởng phòng NN&PTNT
Điện thoại:0984022545
Email:
30anh dai dien
Hoàng Vũ Anh
Chức danh:Huyện ủy viên - Trưởng phòng GD&ĐT
Điện thoại:0914221565
Email:
31anh dai dien
Phạm Đình Phong
Chức danh:Huyện ủy viên - Chánh Thanh tra
Điện thoại:0978218225
Email:
32anh dai dien
Trương Thị Bích
Chức danh:Huyện ủy viên - Phó Ban Tổ chức
Điện thoại:
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/