image banner
   
Ủy viên UBND huyện
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Lê Văn Quy
Chức danh:Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND
Điện thoại:02573.553.339
Email:Levanquy@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Phạm Đình Phụng
Chức danh:Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại:02573.506.089
Email:
3anh dai dien
Đoàn Phi Công
Chức danh:Chánh Văn phòng HĐND và UBND
Điện thoại:02573.606.626
Email:
4anh dai dien
Trịnh Ngọc Tuấn
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Chỉ Huy trưởng Ban CHQS huyện
Điện thoại:
Email:
5anh dai dien
Hoàng Vũ Anh
Chức danh:Huyện ủy viên - Trưởng phòng GD&ĐT
Điện thoại:0914221565
Email:
6anh dai dien
Trần Thanh Sử
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Trưởng Công an huyện
Điện thoại:
Email:
7anh dai dien
Nguyễn Thiện Tình
Chức danh:Trưởng phòng VHTT - Giám đốc Trung tâm VHTT và TTTH
Điện thoại:0986786044
Email:
8anh dai dien
Phạm Đình Phong
Chức danh:Huyện ủy viên - Chánh Thanh tra
Điện thoại:0978218225
Email:
9anh dai dien
Phan Thế Lựu
Chức danh:Trưởng phòng TNMT
Điện thoại:0911650158
Email:
10anh dai dien
Trần Minh Thân
Chức danh:Huyện ủy viên - Trưởng phòng Nội vụ
Điện thoại:0915.403.499
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/