image banner
   
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM

         Thời gian qua, trẻ em trên địa bàn huyện đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ với nhiều hình thức từ các nhà tài trợ, các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, thực tế còn nhiều trẻ em chưa được hưởng đầy đủ hoặc một phần các quyền cơ bản của mình. Qua thống kê, huyện Sơn Hòa có 171 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 4.067 trẻ em sống trong gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn. Phần lớn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tập trung ở những địa phương có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Đáng quan tâm hơn là một bộ phận gia đình chỉ lo tập trung vào phát triển kinh tế, bố mẹ đi làm ăn xa, con cái ở nhà với ông bà, anh chị, thiếu sự quan tâm, giám sát, bảo vệ trẻ em, còn chủ quan, xem nhẹ vấn đề quản lý, giám sát, giáo dục trẻ em về kiến thức, kỹ năng bơi, kỹ năng cứu đuối, an toàn trong môi trường nước; chưa có khả năng đề phòng và giải quyết khi trẻ em gặp phải tai nạn đuối nước. Vẫn còn nhiều trẻ em, học sinh còn thiếu các kỹ năng sinh tồn, kỹ năng về phòng, chống xâm hại bạo lực, tình dục, kỹ năng về bơi…

anh tin bai

         Do đó, công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK trên địa bàn huyện rất cần sự quan tâm giúp đỡ của toàn xã hội để các em có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục, vui chơi giải trí…phát triển toàn diện và hòa nhập tốt với cộng đồng.

         Thời gian tới, đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn huyện đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho mọi người dân về công tác BVCS và GDTE thông qua các lực lượng truyền thông, phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo dư luận xã hội tích cực và huy động toàn xã hội hưởng ứng sôi nổi, hiệu quả.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/