image banner
   
Hội nghị tập huấn “ Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023”

Sáng ngày 02/6/2023, UBND huyện Sơn Hoà phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn “ Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023”.

Thành phần tham dự gồm có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và lãnh đạo UBND, các hội, đoàn thể, trưởng thôn, buôn, khu phố của 7 xã, thị trấn (Thị trấn Củng Sơn, Sơn Hà, Suối Bạc, Sơn Nguyên, Sơn Xuân, Sơn Long, Sơn Định).

anh tin bai

Nội dung tại Hội nghị: báo cáo những nội dung cơ bản của Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện; giới thiệu Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; hướng dẫn một số nội dung đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Hướng dẫn giám sát, đánh giá Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Qua Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp huyện và xã, hướng dẫn và hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, phòng ngừa, hạn chế người dân rơi và tình trạng nghèo đói; bảo đảm thực hiện Chương trình đúng mục tiêu, đúng đối tượng, hiệu quả và bền vững.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/