image banner
   
Triển khai nhiệm vụ công tác Trẻ em năm 2023 trên địa bàn huyện

Triển khai nhiệm vụ công tác Trẻ em năm 2023 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 14/4/2023 của UBND huyện Sơn Hòa về việc tổ chức truyền thông bảo vệ trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.

Trong 2 ngày 11,12/5/2023, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm nuôi dưỡng người có công và CTXH tỉnh và UBND các xã tổ chức truyền thông tại 4 đơn vị trường học và UBND các xã: Phước Tân, Sơn Hội , Sơn Long và Sơn Định. Với tổng số: 680 em; đối tượng là: Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt như trẻ em khuyết tật, TE mồ côi, TE bị bạo hành, TE thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, TE vi phạm pháp luật, bị xâm hại tình dục…

Qua Hội nghị truyền thông giúp các em về cách ứng xử với bạn bè trong lớp, giúp đỡ bạn có hoàn cảnh đặc biệt, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, bảo vệ cá nhân và bảo vệ nhóm; cách phòng tránh tai nạn thương tích; đặc điểm tâm lý tuổi dậy thì, những bất đồng quan điểm thường gặp giữa cha, mẹ với con cái, kỹ năng bảo vệ TE có hoàn cảnh đặc biệt.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/